Jazz Forum

“Lichtański jest liderem, który wie czego chce w swoich kompozycjach – żadna z nich nie pojawia się na albumie przypadkowo i ich narracji nie tłumaczy przywiązanie do konwencji czy przyzwyczajenie do tradycyjnych struktur. […] Interesuje go urozmaicony przekaz . Czyni to zręcznie i z szacunkiem dla słuchacza.”